Johtoryhmä

Johtoryhmä valmistelee yhteisiä asioita ja toimii tiedonvälittäjänä jaostojen välillä ja kaupunginhallitukseen päin.

Johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, vapaa-aikajohtaja tekninen johtaja ja henkilöstöpäällikkö.