Perusopetus

Oppilas lukee kirjaa ja monta kysymysmerkkiä

Perusopetukseen kuuluvat luokat 1-9, sisältäen myös paikkakunnalle vasta saapuneiden valmistavan opetuksen.

Perusopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille yleissivistävä peruskoulutus, tukea oppilaiden kehitystä ja antaa heille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Närpiön kaupungissa toimii seitsemän alakoulua, joissa on luokat 1-6 sekä yläkoulu, jossa on luokat 7-9. Valmistavaa opetusta on tarjolla sekä luokille 1-6 että 7-9.

Perusopetus aloitetaan sinä vuonna, jolloin täyttää 7 vuotta. Jos koulukypsyyden saavuttamiseen tarvitaan enemmän aikaa, voi anoa lykkäystä. Tuolloin esikoulua käydään kaksi vuotta. Ota yhteyttä sivistystoimenjohtajaan, jos sinulla on kysyttävää koulun lykkäämisestä.