Täydentävä varhaiskasvatus

Pienet lapset leikkii syyslehdillä

Täydentävä varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu esikoululaisille. Täydentävää varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan kaikissa Närpiön kaupungin peruskouluissa esikoulujen tiloissa. Koulujen lomien aikana hoitopaikkaa tarvitseville esikoululaisille tarjotaan paikka esikouluyksiköstä tai jossakin kaupungin päiväkodeista.

Täydentävän varhaiskasvatustoiminnan tarkoituksena on tukea lasten hyvinvointia ja terveyttä sekä kodin ja koulun kasvatustehtävää. Lapsille tarjotaan ennen esikoulupäivää ja sen jälkeen turvallinen ympäristö, jossa he aikuisten ohjauksessa voivat osallistua monipuoliseen ja virikkeelliseen toimintaan.

Toiminnan sisällön valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimintaan ja myönteisiin kokemuksiin. Lisäksi toiminta tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin elämyksiin, virkistävään fyysiseen toimintaan sisällä ja ulkona sekä myös mahdollisuuden omaan toimintaan, virkistykseen ja lepoon. Edelleen toiminnassa voidaan panostaa muuhun kehitystä tukevaan tekemiseen, esim. käden valmiuksiin, kielelliseen ja visuaaliseen ilmaisuun, musiikkiin ja arkisiin askareisiin. Tarvittaessa lapsille voidaan myös tarjota mahdollisuus läksyjensä tekemiseen. Lapsella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa täydentävässä varhaiskasvatustoiminnassa harjoitetaan.