Kompletterande småbarnspedagogik

Små barn leker med höstlöv

Kompletterande småbarnspedagogik är avsedd för elever som går i förskolan. Kompletterande småbarnspedagogik ges i Närpes stad vid alla lågstadieskolor i samma utrymmen som förskolan verkar. Vid skolornas lov erbjuds de elever i förskolan som har behov av vård under loven plats vid en förskoleenhet eller vid något av stadens daghem.

Syftet med den kompletterande småbarnspedagogiken är att stödja barnens välbefinnande och hälsa samt stödja hemmets och förskolans fostrande arbete. Före och efter förskoleskoldagen erbjuds barnen en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Vid valet av innehåll läggs särskild vikt vid lek, skapande verksamhet och positiva upplevelser. Verksamheten bjuder även på möjligheter till social interaktion, estetiska upplevelser, uppiggande fysiska aktiviteter inom- och utomhus och också möjlighet till egen verksamhet, rekreation och vila. Vidare kan man även satsa på andra aktiviteter som stöder utvecklingen, såsom handens färdigheter, språkligt och visuellt uttryck, musik och vardagssysslor. Barnet ska själv ha möjlighet att påverka vilka aktiviteter som man ägnar sig åt under den kompletterande småbarnspedagogiken.