Matservice

Kock skär grönsaker

Närpes matservice betjänar stadens skolor och daghem. Servicen produceras av yrkeskunnig personal.

För studerande inom matbranschen erbjuder vi gärna en möjlighet till arbetspraktik i våra kök.

Tillredningen sker vid Mosebacke-matservice samt Pjelax-, Stenbackens-, Västra Närpes-, Yttermark-, Övermark- och Pörtom skola. Som utdelningskök fungerar Trollebo-, Skogsdungens- och Näsby daghem.

Specialdieter tillreds enligt av läkare konstaterade behov. Intyget inlämnas till daghemmet/skola.

Finska näringsrekommendationer beaktas vid planering av menyerna för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter.

Skolorna och daghemmens matlista hittas som bilaga.