Matservice

Kock skär grönsaker

Närpes matservice betjänar stadens skolor och daghem, effektiverade serviceboenden och seniorboenden samt vid behov hemmaboende. Servicen produceras av yrkeskunnig personal.

För studerande inom matbranschen erbjuder vi gärna en möjlighet till arbetspraktik i våra kök.

Tillredningen sker i följande kök. Pörtehemmet, Alvina, Närpes servicecenter, Mosebacke-matservice samt Pjelax-, Stenbackens-, Västra Närpes-, Yttermark-, Övermark- och Pörtom skola. Mat till hemmaboende tillreds vid Närpes servicecenter- och Alvina matservice. Som utdelningskök fungerar Bostället, Trollebo-, Skogsdungens- och Näsby daghem.

Specialdieter tillreds enligt av läkare konstaterade behov. Intyget inlämnas till daghemmet/skola.

Finska näringsrekommendationer beaktas vid planering av menyerna för olika åldersgrupper med beaktande av olika dieter.

Matlistor hittas under bilagor.