Legato

Musikinstitutet Legato är ett lagstadgat musikinstitut som upprätthålls av fem medlemskommuner.

Närpes stad är huvudman för musikinstitutet. Övriga medlemskommuner är Kristinestad, Kaskö, Korsnäs och Malax. Musikinstitutets verksamhet bedrivs i alla medlemskommuner.

Kontaktuppgifter

Musikinstitutet Legato
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Tel: 040-1600624
Rektor: 040-537 6969
Bitr. rektor: 040-537 6969
Fax: (06) 2249377
kansli@legato.fi 
www.legato.fi

Sociala medier
Legato Facebook
Legato Instagram