Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Närpes stad är med och utvecklar och genomför verksamhet utifrån Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Verksamheten har som mål att stödja barns och ungas välbefinnande genom göra det möjligt för alla barn och unga att utöva en givande och kostnadsfri hobby i samband med skoldagen.

Hobbyutbudet i respektive skola väljs utifrån barnens önskemål. Barnens önskemål kartläggs med en elevenkät. Verksamhetsmodellen planeras, byggs och prövas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyverksamheter för barn och unga.

Verksamheten i Närpes är riktat till elever i åk 3-4. Verksamheten ger möjlighet att delta i en avgiftsfri hobby de tycker om samt erbjuder möjligheter att hitta nya intressen. Verksamheten är speciellt riktat till dem som inte har någon hobby sedan tidigare.

Läsår 23-24 ordnas verksamheten i Stenbackens skola, Pjelax skola och Yttermark skola. Under läsåret 22-23 ordnades verksamheten i Mosebacke skola, Pörtom skola, Västra Närpes skola samt Övermark skola. Verksamheten har som långsiktigt mål är att alla stadens elever har tagit del av verksamheten endera i åk 3 eller i åk 4.

Kom med som partner i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Som partner söks föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan verksamhet som ordnar och har erfarenhet av att ordna hobbyverksamhet för barn och unga.

Är ni intresserade att komma med som arrangör så kan ni meddela era kontaktuppgifter till Fritidsavdelningen

Finlandsmodellen i Pjelax Skola

Finlandsmodellen i Stenbackens skola

Finlandsmodellen i Yttermark skola