Kultur

Publik på tomatkarnevalen

Kulturstjänsterna i Närpes ansvarar för att stödja, utveckla och skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv för stadens invånare. Med kommunens kulturverksamhet avses enligt lagen om kommunal kulturverksamhet en sådan verksamhet genom vilken kommunen främjar skapande och utövande av, tillgång till och bruk av kultur och konst samt konst- och kulturfostran och kulturarv. Kulturtjänsterna är underordnad nämnden för fritid och fri bildning.

Kulturlivet i Närpes består av en blandning mellan ett starkt föreningsliv, kulturutbud av privata aktörer och stadens egen verksamhet.

Till kulturtjänsternas egen verksamhet hör bland annat att planera, koordinera och genomföra evenemang och projekt, stöda föreningar och aktörer med bidrag, råd och handledning samt planera och administrera verksamheten i Frans Henriksonssalen och konsthallen i Mittistan.

lördag 7.10.2023
Evenemangets bild: Organic growth trio plays Chick Corea

Organic growth trio plays Chick Corea

lördag 7.10.2023
Frans Henriksonssalen
söndag 10.12.2023

Fagerös julmarknad

söndag 10.12.2023
Fagerö folkpark
torsdag 23.11.2023
Evenemangets bild: Rut och Ragnar – Wasa Teater i Frans Henriksonssalen

Rut och Ragnar – Wasa Teater i Frans Henriksonssalen

torsdag 23.11.2023
Frans Henriksonssalen