Kommunalval

Ledamöter till stadsfullmäktige väljs vid kommunalval vart fjärde år. Till Närpes stadsfullmäktige väljs 35 ledamöter.

Kommunalval förrättas samtidigt som välfärdsområdesval den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen eller söndagen efter påskdagen, är valdagen söndagen före påsken.

Nästa kommunalval och välfärdsområdesval förrättas i april 2025.

Mer information om kommunalval hittas på justitieministeriets valsidor.