Arkiv

Närpes stads arkiv finns i stadshuset. Arkivet innehåller handlingar som ska förvaras en längre tid eller för all framtid och där förvaras också handlingar från de två tidigare kommunerna Övermark och Pörtom. I arkivet finns även ett föreningsarkiv där föreningar kan uppbevara material mot en kostnad.

Största delen av handlingarna är offentliga. Sekretessbelagda handlingar ges endast ut under vissa förutsättningar. Mer information om handlingars offentlighet finns på stadens webbsida under sidan beskrivning av handlingars offentlighet.

Begäran om att ta del av information eller av att få kopior av handlingar kan skickas antingen elektroniskt till staden@narpes.fi, eller skriftligt till adressen Registraturen, Närpes stad, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes. Det går även att ta kontakt via telefon på telefonnummer (0)6 2249111.

För kopior och för sökande av information tas en avgift som fastställts av stadsstyrelsen.