Studerandevård

Konstnärlig bild av träd

Studerandevård innebär att främja och upprätthålla den studerandes studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Studerandevården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam studerandevård som stödjer hela skolan. Utöver det har studerande också rätt till individuell elevvård.

Inom studerandevården arbetar kurator, skolpsykolog och studerandehälsovård.

Yrkesövergripande samarbete är centralt inom studerandevården. Studerandevårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt. De är även viktig att man stödjer studerandes och vårdnadshavarnas delaktighet.

Studerande har rätt att avgiftsfritt få den studerandevård som behövs för att den studerande ska kunna delta i undervisningen.

Studerandevårdspersonalen är anställd av Österbottens välfärdsområde. Studerandevården genomförs dock tillsammans med skolan, med de studerande och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra samarbetsparter.

Studerandevården på andra stadiet och planerna som anknyter till den kan du läsa mera om i lagen elev- och studerandevård. Länk till lagen nedan.

Länk till uppgifter om och kontaktuppgifter till kuratorerna, psykologen och studerandehälsovården finns nedan.