Anpassad motion och motion för äldre

Två äldre kvinnor tränar vid utegym

Anpassad motion är motionsmöjligheter för personer som på grund av sjukdom, begränsad funktionsförmåga eller på grund av psykisk eller social situation och har svårt att idrotta eller delta i det som allmänt ordnas eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.

Under bilagor finns en broschyr med samlad information om motionsgrupper som ordnas i Närpes under höst- och vårtermin 23-24

Det finns även möjlighet till att delta i idrottstjänster med Kaikukortet