Odlingslotter

Person gräver med trädgårdsgaffel

Staden har ett område för odlingslotter i Närpes centrum på Prästövägen. Odlingslotterna är tänkta för odling av grönsaker för privat bruk. Det är tillåtet att odla alla typer av lagliga växter.
Kolonilotterna hyrs ut av Johan Silfversten på mätnings och planläggningsavdelningen.

Lotterna är 400 m2 stor och kostar 90 € per odlingssäsong.