Mittistan

Mittistan

Ömsesidiga fastighetsbolaget Mittistan ägs av Närpes stad till ca 87% och fastigheten Mittistan utgör stadens nya kultur- och kongresscenter innhållande bland annat kultursal, biograf, hotell och restaurang med med mera. Fastigheten färdigställdes i november 2014. Mera om projktet finns att läsa på Mittistans hemsida.