Läroplan för gymnasiet

Kompass i en mans hand

Gymnasiet följer den läroplan som nämnden för utbildning och småbarnspedagogik fastställt.

Läroplanen gör gymnasiet i Närpes baserar sig på de nationella grunderna för läroplanen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen.

I läroplanen fastslås bland annat följande:

  • gymnasietys värdegrund och verksamhetskultur, allmänna mål för fostran och utbildning
  • synen på lärande, den pedagogiska miljön, arbetssätt och studerandemedverkan
  • undervisningsarrangemang så som timplan, språkprogram, timresurs, riktlinjer för skolans läsårsplan
  • stöd för lärande och skolgång, studerandevård
  • bedömning av lärande
  • målen för och innehållet i undervisningen ämnesvis

Länkar till läroplanen nedan.