Wilma

Wilmalogo

Närpes stads bildningsväsende använder Wilma som en plattform för kontakt mellan studerande och skolan samt skolan och hemmet.

I Wilma kan den studerande se sitt schema, följa med sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med sina lärare.

I Wilma kan lärare bland annat mata in vitsord, lektionsanteckningar och frånvaro samt kommunicera med studerande och vårdnadshavare.

Via Wilma kan vårdnadshavare följa upp och reda ut den studerandes frånvaro, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser.

Wilma används också av skolans personal, ledning och studerandevårdspersonal.

Skolan ger information om hur användningen av Wilma sker i skolvardagen.