Fullmäktige video

Stadsfullmäktiges sammanträde 18.3
Del 1, del 2, del 3

Stadsfullmäktiges sammanträde 5.2
Länk till video: Fullmäktige 5.2

Stadsfullmäktiges sammanträde 11.12

Länk till video del 1: Fullmäktige 11.12
Länk till video del 2: Fullmäktige 11.12

Stadsfullmäktiges sammanträde 13.11

Länk till video: Fullmäktige 13.11

Stadsfullmäktiges sammanträde 23.10

Länk till video: Fullmäktige 23.10

Stadsfullmäktiges sammanträde 18.9

Länk till video: Fullmäktige 18.9

Stadsfullmäktiges sammanträde 28.8

Länk till video: Fullmäktige 28.8

Stadsfullmäktiges sammanträde 12.6

Länk till video: Fullmäktige 12.6

Stadsfullmäktiges sammanträde 29.5

Länk till video: Fullmäktige 29.5

Stadsfullmäktiges sammanträde 20.3

Länk till video: Fullmäktige 20.3 2023

Stadsfullmäktiges sammanträde 6.2 2023

Länk till video: Fullmäktige 6.2 2023

Stadsfullmäktiges sammanträde 12.12 2022

Länk till video: Fullmäktige 12.12 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 19.9 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 28.8 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 13.6 2022, del 2

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 23.5 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. bokslutet.

Länk till video: Fullmäktige 14.3 2022, del II 

Stadsfullmäktiges sammanträde 14.3 2022

Länk till video: Fullmäktige 7.2 2022

Stadsfullmäktiges sammanträde 7.2 2022

Länk till video: Fullmäktige 13.12.2021

Fullmäktigemöte budget 13.12 2021

Länk till video: Fullmäktige 15.11.2021

Fullmäktigemöte 15.11 2021

Länk till video: Fullmäktige 20.9 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde handlar denna gång om bl.a. ekonomiska ramar för år 2022

Länk till video: Fullmäktige 23.8 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde med val av ordföranden, presidier och nämnder. Även frågor kring välfärdsområdet kommer upp.

Länk till video: Fullmäktige 14.6 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 24.5 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde med bl.a. bokslutet.

Länk till video: Fullmäktige 15.3 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 8.2 2021

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 21.9 2020

Fullmäktige 21.9 2020

Länk till video: Fullmäktige 24.08 2020

Fullmäktiges sammanträde med ordförandeval.

Länk till video: Fullmäktige II 15.06 2020

Bl.a. val av stadsdirektör

Länk till video: Fullmäktige 15.06 2020

Fullmäktigemöte med bl.a stadsdirektörsval

Länk till video: Fullmäktige 03.02 2020

Fullmäktige 03.02.2020

Länk till video: Fullmäktige 18.12 2019

Fullmäktiges budgetmöte. Även andra ärenden, t.ex. grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Länk till video: Fullmäktige II, 18.11 2019

Fullmäktige 18.11 2019 del 2, fusionsdiskussion forts.

Länk till video: Fullmäktige 18.11 2019

Fullmäktige, bl.a om fusionsavtalet Närpes-Kaskö

Länk till video: Fullmäktige 23.9 2019

Fullmäktiges sammanträde, bl.a. om integration och om ekonomiska ramar.

Länk till video: Fullmäktige 19.6.2019

Fullmäktigemöte, bl.a. om enkäter och hörande om sammanslagning Närpes-Kaskö.

Länk till video: Fullmäktige 27.5.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde, bl.a. styrelseval

Länk till video: Fullmäktige 29.4.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde

Länk till video: Fullmäktige 3.4.2019

Stadsfullmäktiges sammanträde