Närpes stads förskolor

I Närpes stad finns det sju förskolor. Förskolorna finns i anslutning till åk 1-6.

Kontaktuppgifter till de sju förskolorna hittar du längre ner på denna sida.

Mosebacke förskola

Mosebacke förskola

Skolgränd 9 D

64230 Närpes st

Tel. 040-1600748

E-post: mosebacke.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-6811332

Förskollärare: Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Rektor: Staffan Holmberg

8.30-1230

Läs mera

Pjelax förskola

Pjelaxvägen 1

64250 Pjelax

Tel. 040-1600920

E-post: pjelax.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600920

Förskollärare: Monica Forsström

Rektor: Mona Göthelid

8.40-12.40

Läs mera
Bild av Pörtom förskola

Pörtom förskola

Centrumgränden 2 B

66270 Pörtom

Förskolans tel. 040-1600953

Förskolans e-post: portom.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 505507949

Förskollärare: Sofia Kummel

Rektor: Andreas Stenfors

Läs mera
Stenbackens skola

Stenbackens förskola

Pitvägen 9

64200 Närpes

Tel. 040-6477491

E-Post: stenbackens.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 050-5507946

Förskollärare: Jenny Nybacka och Lina Smeds

Rektor: Jens Hagback

8.45-12.45

Läs mera
Västra Närpes skola

Västra Närpes förskola

Norrnäsvägen 34

66530 Norrnäs

Förskolans tel. 050-5641022

Förskolans e-post: vns.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600685

Förskollärare: Hanna Haagensen

Rektor: Johanna Thomasfolk

8.15-12.20

Läs mera
Yttermark förskola

Yttermark förskola

Uljensvägen 2

64220 Yttermark

Förskolans tel. 040-1600686

Förskolans e-post: yttermark.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600686

Vikarierande förskollärare: Julia Sydholm

Rektor: Mikael Bernas

8.35-12.45

Läs mera
Övermark förskola

Övermark förskola

Vasavägen 1647

64610 Övermark

Förskolans tel. 050-4101837

Förskolans e-post: overmark.forskola@narpes.fi

Eftistel. 050-4101837

Förskollärare: Maria Rönnholm

Rektor: Conny Vikars

Läs mera