Bild av Pörtom förskola

Pörtom förskola

Pörtom förskola är belägen mitt i byn och har elever från Pörtom elevupptagningsområde.

I förskolan arbetar en förskollärare och vid behov en skolgångshandledare.

I förskolans utrymmen finns både morgon- och eftermiddagsvård före och efter skoldagens slut.

Adress:

Centrumgränden 2 B

66270 Pörtom

Förskolans tel. 040-1600953

Förskolans e-post: portom.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 505507949

Förskollärare: Sofia Kummel

Rektor: Andreas Stenfors