Kuulutukset

Ansökan om miljötillstånd för flisning av energived samt tillstånd att inleda verksamhet oberoende av överklagande, Finby, Närpes / Ympäristölupahakemus metsäenergiapuun haketusta varten sekä lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta, Finby, Närpiö

Ansökan om miljötillstånd för flisning av energived samt tillstånd att inleda verksamhet oberoende av överklagande, Finby, Närpes / Ympäristölupahakemus metsäenergiapuun haketusta varten sekä lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta, Finby, Närpiö
Laatija: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Tiedoksiantoaika: 7.6.2023 - 14.7.2023

Bygglov 25.5.2023

Bygglov 25.5.2023
Laatija: Närpes Stad/Tekniska avdelningen
Tiedoksiantoaika: 1.6.2023 - 10.7.2023
Näytä lisää

Avoimet työpaikat

Simövervakare, Närpes simhall

Simövervakare sökes till Närpes simhall för tillsvidare anställning.

Till simövervakarens huvudsakliga uppgift hör att övervaka säkerheten, hålla ordning samt upprätthållande av allmän renlighet vid bassängområdet och omklädningsrum.

Är du 18 år fyllda, har goda simkunskaper, är serviceinriktat och ordningssam samt ha god förmåga att jobba självständigt är du personen vi söker.

Behörighetskrav är avklarad simlärarutbildning via Folkhälsan, FSL eller motsvarande utbildning eller simövervakarutbildning via FSL eller motsvarande utbildning. I kraftvarande FHJ1-kort ses som merit.

Arbetstiden är 38,25 h/vecka (100%)
Arbetet innehåller dags-, kvälls- och helgarbete.
Lönen bestäms enligt AKTA. Arbetet är tvåskiftsarbete.
Prövotid tillämpas.

Simkunskaper testas innan arbetet börjar med badvaktens simtest. Du kan bekanta dig i förväg med badvaktens simtest via Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds hemsida (www.suh.fi).

Eventuella intervjuer kan påbörjas redan innan ansökningstidens slut.

Pedagogiska ledare

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår två tidsbestämda tjänster som ambulerande pedagogiska ledare inom småbarnspedagogiken i Närpes för tiden 14.8.2023-31.12.2024

Vi söker dig med ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken. Den pedagogiska ledaren ska stöda personalen i såväl strukturella som pedagogiska insatser utgående från barngruppens behov och planen för småbarnspedagogik. Du ger personalen stöd och mentorskap i det pedagogiska arbetet samt samarbetar med daghemsföreståndarna, språkstödjaren och specialläraren inom småbarnspedagogiken. Vi förutsätter att du kan arbeta självständigt och i team.

Språkkravet är utmärkt förmåga att förstå, tala och skriva svenska.

Kompetenskrav: enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 §26 eller §75 enligt övergångsbestämmelse som gäller personalen.

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet ska vinna laga kraft. Lön enligt UKTA G. En prövotid om 5 månader tillämpas i anställningen.

Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik.

Ansökningshandlingar inlämnas via www.kuntarekry.fi senast 9.6.2023

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun där jämställdhet, mångfald och likabehandling prioriteras!

Daghemsföreståndare

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik i Närpes lediganslår ett moderskapsvikariat som daghemsföreståndare vid Skogsdungens- och Töjby daghem för tiden 1.8-31.12.2023

Vi söker en positiv, samarbetsvillig och ansvarsfull medarbetare till vårt team som kan arbeta både självständigt och i grupp. Du ser dig själv som en naturlig pedagogisk ledare och förman som kan planera, förverkliga och utveckla enheternas verksamhet i enlighet med planen för småbarnspedagogik. Som daghemsföreståndare har du ett pedagogiskt-, ekonomiskt- och säkerhetsmässigt helhetsansvar för daghemmens verksamhet samt daghemmens personalplanering. Vi förutsätter en god interaktion och samarbetsförmåga med både barn, vårdnadshavare, personal och kolleger.

Kompetenskrav: enligt lag om småbarnspedagogik 540/2018 §31 behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen eller §75 enligt övergångsbestämmelse som gäller personalen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Notera att Kuntarekry inte tillåter stora filer varför du bör dela upp betygsutskrifterna i flera bilagor. Om betyg eller andra nödvändiga intyg ej bifogas ansökan beaktas den ej.

Den som valts bör uppvisa straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 före tillträde. Lön enligt UKTA del G. En prövotid om 2 månader tillämpas i anställningen.

Arbetsplaceringen kan ändras enligt behov inom bildningsnämndens verksamhet för småbarnspedagogik.

Ansökningshandlingar inlämnas via www.kuntarekry.fi senast 9.6.2023 kl.16:00

Näytä lisää

Tulevat tapahtumat

Näytä kaikki tapahtumat
sunnuntaina 16.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Skärgårdsdag vid Verkan

sunnuntaina 16.7.2023
Flatskärsvägen 32-34, 64530 Närpes
keskiviikkona 5.7.2023
Evenemangets bild: Än klappar hjärtat

Än klappar hjärtat

keskiviikkona 5.7.2023
Vridläktaren - Närpes Teater
lauantaina 12.8.2023
Venemajoja iltahämärässä

American Car Meet

lauantaina 12.8.2023
lauantaina 29.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Poker Run Gåshällan 2023

lauantaina 29.7.2023
lauantaina 29.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Öppet hus på Gåshällan

lauantaina 29.7.2023
lauantaina 29.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Utfärd till Bergö

lauantaina 29.7.2023
Avfärd från Närpes busstation
sunnuntaina 2.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Hästbesök i kyrkstallarna

sunnuntaina 2.7.2023
tiistaina 1.8.2023
Venemajoja iltahämärässä

Kyrkogårdsvandring vid Närpes kyrka

tiistaina 1.8.2023
Vid Närpes kyrka, Kyrkvägen 17.
tiistaina 25.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Kyrkogårdsvandring vid Närpes kyrka

tiistaina 25.7.2023
Vid Närpes kyrka, Kyrkvägen 17.
tiistaina 11.7.2023
Venemajoja iltahämärässä

Kyrkogårdsvandring vid Närpes kyrka

tiistaina 11.7.2023