Kuulutukset

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö

NTM-centralen i Södra Österbottens beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning för Nyby solenergiprojekt, Malax och Närpes, Nyby Solpark Ab / Etelä-pohjanmaan Ely-keskuksen päätös arviointimenettelyn soveltamisesta, Nyby Solpark Ab, Nybyn aurinkoenergiahanke, Maalahti ja Närpiö
Laatija: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Tiedoksiantoaika: 15.2.2024 - 18.3.2024

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, Havsskog Ab, fiskodlingsanstalt, Kaskö / Lain mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta, Havsskog Ab, kalankasvatuslaitos, Kaskinen
Laatija: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Tiedoksiantoaika: 12.2.2024 - 12.3.2024

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.

Ansökan om miljötillstånd för hantering och upplagring av metallskrot, I. Rosenberg Metallåtervinning, på lägenheten Sved 545-403-4-112, Finby, Närpes / Hakemuksen ympäristöluvasta metalliromun käsittelyä ja varastointia varten, I. Rosenberg Metallåtervinning, tilalla Sved 545-403-4-112, Närpiön Finbyn kylässä.
Laatija: Närpes stad/Förvaltningsavdelningen
Tiedoksiantoaika: 6.2.2024 - 15.3.2024
Näytä lisää

Avoimet työpaikat

Kulttuurivastaava

Vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunta etsii kulttuurivastaavaa.

Kulttuurivastaava järjestää ja johtaa kaupungin kulttuuritoimintaa. Kulttuurivastaava ylläpitää yhteyksiä kulttuurijärjestöihin ja -organisaatioihin sekä kehittää kaupungin kulttuurielämää kyseisten toimijoiden kanssa. Kulttuurivastaava hallinnoi sekä kaupungin omia että yhdessä muiden toimijoiden kanssa toteutettavia hankkeita, joiden tarkoituksena on luoda paikkakunnalle merkityksellistä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Suurin vuosittain toistuva tapahtuma on Tomaattikarnevaalit. Kulttuurivastaava suunnittelee ja hallinnoi toimialansa toimintaa Mittistan-talon kulttuurisalissa ja taidehallissa. Kulttuurivastaava ylläpitää yhteyksiä suomenruotsalaisiin rahastoihin ja säätiöihin.

Kulttuurivastaava hoitaa henkilöstöasioita Närpiön kaupungin hallintosäännön mukaisesti. Kulttuurivastaava toimii esimiehenä Närpiön koulusoittokunnan musiikinohjaajalle. Kulttuurivastaava toimii vapaa-aikajohtajan sijaisena ja esittelijänä vapaa-ajan ja vapaan sivistystyön lautakunnassa, mikäli johtaja on esteellinen tai muutoin estynyt.

Etsimme henkilöä, jolla on hyvät johtamistaidot sekä harkintakykyä, aloitekykyä ja yhteistyökykyä, kulttuurin ja asiakaspalvelun tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyvät tietotekniset taidot ja voimakas kiinnostus kaupungin kulttuurielämän kehittämiseen.

Työn kesto: Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, 100 % työaika, alkaen 1.4.2024 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuus: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Kielitaito: Erinomaiset suulliset ja kirjalliset ruotsin kielen taidot. Hyvä suomen kielen taito.

KVTES:n mukainen palkkaus.

Valitun on ennen virkaan astumistaan esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuus vahvistetaan liittämällä hakemukseen tutkintotodistukset ja todistukset suoritetuista opinnoista. Hakijoilta edellytetään kelpoisuuden todistamista liittämällä hakemukseen sähköisesti kopio koko todistuksesta ja mahdollisista muista tarpeellisista asiakirjoista. Mikäli hakemukseen ei ole liitetty todistuksia tai muita tarpeellisia asiakirjoja, sitä ei huomioida.

Hakijoita kutsutaan pätevyyden ja ansioiden perusteella haastatteluun 18.3 tai 19.3 (iltapäivällä).

Hakuaika: 29.2.2024-15.3.2024 klo 9.00

Maanmittausinsinöörin

Närpiön kaupunki julistaa haettavaksi maanmittausinsinöörin sijaisuuden ajalle 29.4.2024-31.8.2025

Närpiön kaupunki julistaa haettavaksi maanmittausinsinöörin sijaisuuden ajalle 29.4.2024-31.8.2025

Tärkeimpiin työtehtäviin kuuluvat kunnan pohja- ja johtokartoista vastaaminen sekä paalutusten suorittaminen kaava-alueella. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaavoitusinsinöörin avustaminen yleis- ja asemakaavojen laatimisessa. Edellytämme, että hakijalla on maanmittaustekniikan koulutus (teknikko tai AMK-insinööri), mutta myös opintojensa loppuvaiheessa olevat hakijat voidaan huomioida sijaisuutta täytettäessä. Toivomme, että sinulla on kokemusta vastaavista tehtävistä ja hyvät sosiaaliset taidot, jotta pystyt hoitamaan työsi itsenäisesti ja menestyksekkäästi. Hoitaakseen työtehtävänsä mahdollisimman hyvin, tehtävään valitulla tulee olla hyvä kielitaito molemmissa kotimaisissa kielissä. Hakijalla edellytetään olevan kokemusta AutoCAD-ohjelmiston käyttämisestä, ja YTCAD- ja ArcView-ohjelmistoihin liittyvä osaaminen luetaan ansioksi. Työsuhteessa sovelletaan viiden kuukauden koeaikaa. Sijaiseksi valittavan on työsuhteen alkaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ansioluettelon sisältävä hakemus lähetetään sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään 10.3.2024 klo 23.59. Jotta hakemus olisi pätevä, siihen on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Hakijoita kutsutaan pätevyyden ja ansioiden perusteella haastatteluun.

Henkilöstöpäällikön sijaisuus

Närpiön kaupunki hakee henkilöstöpäällikölle viransijaista ajalle 18.4.2024-3.3.2025.

Närpiön kaupungin henkilöstöpäällikön sijaisena olet mukana kehittämässä tulevaisuuteen suuntautunutta ja monikulttuurista maaseutukaupunkia. Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöhallinnosta, toimii työnantajan edustajana ja kuuluu kaupungin johtoryhmään.

Keskeisiä tehtäviä ovat työehtosopimusten ja asiaankuuluvan lainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen, henkilöstöetuuksien koordinoiminen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen tukeminen sekä laaja joukko henkilöstöhallinnon vastuutehtäviä ja esimiesten tukeminen. Henkilöstöpäällikön sijainen toimii yhteyshenkilönä Kuntatyönantajiin ja työterveyshuoltoon, sekä useiden kaupungin henkilöstöhallinnon ohjelmistojen pääkäyttäjänä.

Kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, ruotsin ja suomen kielen hyvä kielitaito sekä työ- ja eläkelainsäädännön tuntemus. Myös alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on alan työkokemusta, voidaan huomioida viransijaisuutta täytettäessä.

Toivomme, että henkilöstöpäällikön sijaisella on hyvät yhteistyö- ja organisaatiotaidot, kokemusta julkisesta sektorista ja asiaankuuluvista työehtosopimuksista sekä perehtyneisyyttä henkilöstöhallintoon.

Työsuhteessa sovelletaan viiden kuukauden koeaikaa. Sijaiseksi valittavan on työsuhteen alkaessa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ansioluettelon sisältävä hakemus lähetetään sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään 3.3.2024 klo 23.59. Jotta hakemus olisi pätevä, siihen on liitettävä virkakelpoisuuden osoittavat todistukset. Hakijoita kutsutaan pätevyyden ja ansioiden perusteella haastatteluun 5.3. tai. 8.3. (iltapäivällä).

Kesätyötä nuorille 2024

Kesätyötä nuorille

Närpiön kaupunki tarjoaa tänä vuonna kesätöitä noin viidelletoista 16-20-vuotiaalle nuorelle. Tämä ilmoitus on suunnattu vuosina 2004-2008 syntyneille.

Kesätöitä on tarjolla mm. päiväkodeissa, keittiöissä ja puistotöissä. Työn kesto on neljä viikkoa, ajankohta kesä-elokuu. Työaika on 30h/viikko.

Hakemus toimitetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta viimeistään 10.3.2024.

Ilmoita hakemuksessa, onko sinulla ajokortti ja käytössäsi auto tai muu ajoneuvo työmatkoja varten ja/tai hygieniapassi.

Näytä lisää

Tulevat tapahtumat

Näytä kaikki tapahtumat
lauantaina 2.3.2024
Evenemangets bild: Cha cha chans ti skratt

Cha cha chans ti skratt

lauantaina 2.3.2024
Böle UF
keskiviikkona 3.7.2024
Evenemangets bild: Tomaattikarnevaalit 2023

Tomaattikarnevaalit 2023

keskiviikkona 3.7.2024
Närpes