Avustusten hakeminen hyvinvointi- ja kotouttamisjaostolta

Kaupunginhallituksen alainen hyvinvointi- ja kotouttamisjaosto myöntää vuosittain avustuksia hankkeille, joiden tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin tai kotouttamisen edistäminen Närpiössä. Hakemuksia voi lähettää 7.3.2024 saakka.

Avustettavalla hankkeella on oltava selvä yhteys terveyden, hyvinvoinnin tai kotoutumisen edistämiseen Närpiössä. Avustuksia myönnetään pääasiassa hankeavustuksina järjestöille ja yhteisöille.

Avustusta ei myönnetä yksityishenkilölle eikä irtaimiston hankkimiseksi. Avustusta ei myönnetä jo toteutetuille hankkeille eikä ammattiyhdistystoimintaan tai puoluepoliittiseen toimintaan.

Hakemuksessa on kuvattava selvästi haetut summat sekä kohdeyleisöt ja kyseisen hankkeen tuomat hyödyt. Hakemuksen hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja konkreettiset käytännön päämäärät.

Hyvinvointi- ja kotouttamisjaosto asettaa etusijalle hankkeet, joiden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten hyvinvointia, sekä hankkeet, joiden tarkoituksena on vahvistaa kotoutumista paikallisyhteisössä.

Päätös varojen jakamisesta annetaan tiedoksi asianomaiselle sähköpostitse jaoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Jaosto voi tarvittaessa seurata myönnettyjen varojen käyttöä pyytämällä selvitystä hankkeen talouden hoidosta.

Hakemuksia otetaan vastaan ainoastaan sähköisesti täytettyinä ja toimitettuina hakulomakkeella.

Hakuprosessista voi tiedustella ja pyytää lisätietoja hallintojohtaja Björn Häggblomilta: bjorn.haggblom@narpes.fi tai (0)6 22 49111.