Rantayleiskaava

Venemajoja ja vihreitä puita

Rantayleiskaavalla on samat tarkoitukset kuin yleiskaavalla. Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  Sama koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun maankäytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi-

Kunta laatii rantayleiskaavat, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyy. Närpiön nykyinen rantayleiskaava hyväksyttiin vuonna 1999, jonka jälkeen siihen on tehty joitakin muutoksia.