Hanke: Skarpängenintie

Urakoitsijan valinta
ELY-keskus ja Sundström Ab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen uuden maantieyhteyden rakentamisesta maanteiden numero 673 (Närpiöntie) ja numero 6761 (Kristiinankaupungintie) välille. Suunnitelma kattaa uuden, noin 1,3 kilometrin pituisen maantieosuuden rakentamisen lisäksi Finbyn alikulkusillan ja uusien jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentamisen. Lisäksi urakassa rakennetaan kiertoliittymät sekä Närpiöntielle että Kristiinankaupungintielle. Hankkeen rahoittajina ovat ELY-keskus, Närpiön kaupunki ja Traficom. Hankkeen rakentamisen kokonaiskustannus on noin 3,8 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt aloitetaan viikolla 14. Urakoitsija tekee hankkeen vaikutusalueen kiinteistöillä kiinteistökatselmuksia ennen töiden aloittamista. Rakennustöiden aikana hankealueella tehdään myös drone-ilmakuvauksia.

Tietyö tulee ajoittain aiheuttamaan jonkin verran häiriötä maanteiden 673 ja 6761 liikenteelle ja nopeusrajoituksia joudutaan tilapäisesti alentamaan. Töiden alkaessa Nybrontie suljetaan osittain ja ajoneuvoliikenne sekä jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan työnaikaisille korvaaville väylille. Työmaan aikainen pääasiallinen nopeusrajoitus Närpiön- ja Kristiinankaupungintiellä on 40 km/h.

Tietoa projektista
Skarpängenintien kautta tulee olemaan mahdollista ohittaa Närpiön keskusta ilman risteävän ja yhdistyvän liikenteen aiheuttamia esteitä ja häiriöitä. Skarpängenintie tarjoaa ajallisesti nopeamman kulkuväylän keskustan läpi. Tiesuunnitelmaan kuuluu Närpiöntien ja Kristiinankaupungintien välisen Skarpängenintien rakentaminen. Skarpängenintiehen tullaan liittämään pyörä- ja kävelytie sekä alikulku jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle Nybrontien kohdalla. Hankeaika on 2024 – 2025.

Tiesuunnitelma
Tiesuunnitelma käsittää Närpiöntien ja Kristiinankaupungintien välisen Skarpängenintien rakentamisen. Skarpängenintiehen liitetään kävely- ja pyörätie sekä alikulku kävely- ja pyöräliikenteelle Nybrontien kohdalle. Skarpängenintien liittymät Närpiöntiehen ja Kristiinankaupungintiehen suunnitellaan kiertoliittymiksi.

Vaikutukset
Skarpängenintie kautta on mahdollista kulkea Närpiön keskustan ohi selkeää tieosuutta pitkin, ilman risteävän ja yhdistyvän liikenteen aiheuttamia esteitä ja häiriöitä. Skarpängenintie tarjoaa ajallisesti sujuvamman kulkuväylän keskustan läpi erityisesti koillisesta lounaaseen sekä luoteesta kaakkoon suuntautuvalle liikenteelle. Skarpängenintie luo myös selkeän pääväylän Närpiön keskustan itäosaan (Finby). Skarpängenintien toteuttaminen avaa uusia mahdollisuuksia Nybrontien ja Kristiinankaupungintien välisten alueiden käytölle.

Närpiön kaupunki tiedottaa hankkeesta säännöllisesti kaupungin verkkosivujen kautta ja sosiaalisessa mediassa.

Hankeaika: 2024-2025, hankkeen valmistuminen 30.09.2025
Projektin omistaja: Närpiön kaupunki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kustannusehdotus: 4,1 milj. €, avustus 590 000 € Traficomin kautta

Projektiryhmä:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Ari Perttu, Teppo Leppäaho, Sami Palo
Närpiön kaupunki: Kim Ahlström, Stig-Erik Ingves

Konsultointipalvelut:
Kolmostie Oy Mika Latvamäki

Urakoitsija: Sundström Ab Oy: Työpäällikkö William Sundström, puh. 040 838 5241, william.sundstrom@sundstroms.fi, vastaava työnjohtaja Cajsa Storbjörk, puh. 040 187 1900, cajsa.storbjork@sundstroms.fi

Rahoitus:
Närpiön kaupunki, ELY-keskus, Traficom