Esikoulun opetussuunnitelma

Ikkunan näkymä on neljästä vuodenajasta
Ikkunan näkymä on neljästä vuodenajasta

Esikoulu noudattaa varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Kaikki Närpiön kaupungin esikoulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Närpiössä opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetussuunnitelmissa vahvistetaan muun muassa seuraavat asiat:

  • koulun perusarvot ja toimintakulttuuri, yleisiä kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteita
  • oppimisnäkemys, pedagoginen ympäristö, työmenetelmät ja oppilasosallisuus
  • opetusjärjestelyt kuten tuntikaava, kieliohjelma, tuntikehys, koulujen lukuvuosisuunnitelmaohjeet
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen tavoitteet ja sisältö aineittain

Opetussuunnitelmat toimivat opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.