Perusopetuksen opetussuunnitelma

Kompassi miehen kädessä

Peruskoulut noudattavat varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Kaikki Närpiön kaupungin koulut noudattavat samaa opetussuunnitelmaa.

Närpiön opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Opetussuunnitelmassa määritellään muun muassa seuraavat asiat:

  • koulun perusarvot ja toimintakulttuuri, kasvatuksen ja koulutuksen yleiset tavoitteet
  • oppimisnäkemys, pedagoginen ympäristö, työmenetelmät ja oppilasosallisuus
  • opetusjärjestelyt kuten tuntikaava, kieliohjelma, tuntikehys, koulujen lukuvuosisuunnitelmaohjeet
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  • oppimisen arviointi
  • opetuksen tavoitteet ja sisältö aineittain

Opetussuunnitelma toimii opettajan työkaluna päivittäisessä opetuksessa.