Alkukartoitus

Alkukartoituksessa selvitetään maahanmuuttajan tilanne ja tarve erilaisille palveluille. Alkukartoitus toteutetaan haastatteluna, jossa selvitetään opiskelu- ja työhistoriaasi, kielitaitoasi ja muita kotoutumiseesi ja työllisyyteesi vaikuttavia tekijöitä. Alkukartoituksen tarkoituksena on selvittää kotoutumistasi ja työllistymistäsi parhaiten edistävä palvelu sekä kotoutumissuunnitelman tarve. Työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää alkukartoituksen, jos olet työtön työnhakija. Lisätietoja työ- ja elinkeinotoimiston alkukartoituksesta Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma – TE-palvelut

Kunta käynnistää alkukartoituksen henkilöille, jotka saavat toimeentulotukea pidemmän aikaa. Jos haluat kunnan tekevän alkukartoituksen, ota yhteyttä puhelimitse: +358 06 2249111

Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto voi käynnistää alkukartoituksen myös muille maahanmuuttajille, henkilön itse sitä toivoessa tai tarpeelliseksi katsottaessa. Alkukartoitus on aloitettava kahden kuukauden kuluessa asiakassuhteen aloittamisesta tai alkukartoituspyynnön jättämisestä. Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa tarvittaessa maahanmuuttajan muun viranomaisen tarjoamiin palveluihin. Tämä tehdään yhteistyössä palvelujen järjestäjän kanssa.

Kotoutumissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea kotoutumistasi Suomeen. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä ja palveluja, joilla tuetaan maahanmuuttajan mahdollisuuksia hankkia riittävä ruotsin tai suomen kielitaito, muita työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia taitoja sekä edistetään maahanmuuttajan mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tasa-arvoisesti. Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia oman äidinkielen opetuksesta, yhteiskuntaorientaatiosta, lukemisen ja kirjoittamisen opetuksesta, peruskoulutusta täydentävästä opetuksesta, kotoutumiskoulutuksesta ja muista kotoutumista edistävistä toimista. Työttömillä työnhakijoilla ja pitkäaikaisilla toimeentulotuen asiakkailla on oikeus oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Myös muille maahanmuuttajille, joiden alkukartoituksen perusteella katsotaan tarvitsevan kotoutumissuunnitelma, voidaan laatia sellainen kotoutumisen edistämiseksi. Alustava kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskeluluvan tai oleskelulupakortin myöntämisestä tai oleskeluoikeuden rekisteröimisestä. Alustava kotoutumissuunnitelma laaditaan enintään vuodeksi.