Tukihakemus ja vuokrasopimus

Viljaa

Tukihakemukset tehdään viljelijöiden verkkoasiointipalvelussa: Vipu linkki

Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvät ajankohtaiset ohjeet ja lomakkeet

Täältä linkistä löytyy ohjevideoita tukihakemuksia varten

Päätukihakemus on toimitettava viimeistään 18.6.

Peruslohkomuutokset tehdään sähköisesti Vipu-palvelussa hyvissä ajoin ennen päätukihakemusta. Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta pe­rus­loh­kon ja­ka­mi­sen ja yh­dis­tä­mi­sen, uu­den loh­kon pe­rus­ta­mi­sen sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sen.

Onko tilalla tapahtunut muutoksia?

Jos tilalla on tapahtunut muutoksia, esim. sukupolvenvaihdos, uudet viljelijät, vuokraus, yritysmuodon muutos, kuolinpesä, toiminnan lopettaminen, ota yhteyttä maataloustoimistoon hyvissä ajoin ennen päätukihakemusta.