Asiakirjojen ja kopioiden antamisesta perittävät maksut

Närpiön kaupungin viranomaisten asiakirjojen antamisesta peritään kaupungille maksua seuraavien perusteiden mukaan, ellei niistä ole toisin päätetty tai määrätty. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

Maksut löytyvät alla olevasta liitteestä.