Poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisupäätös

Talon piirustus ja työkaluja

Jos rakentamissuunnitelmasi vaativat poikkeamispäätöksen, on sitä haettava ennen kuin rakennuslupahakemus voidaan käsitellä. Rakennusvalvontajaoston käsiteltyä hakemuksen poikkeamispäätöksen tekee Närpiössä kaupunginhallitus. Rakennuslupahakemuksesi voidaan käsitellä vasta, kun poikkeamispäätös on tehty.

Suunnittelutarveratkaisu rakentamiselle tarvitaan asemakaavoittamattomien alueiden ulkopuolella kun on odotettavissa yhdyskuntakehitystä, joka vaatii tarkempaa suunnittelua sekä alueilla, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai ympäristöhaittoja.

Ensisijaisesti pyydämme teitä jättämään hakemuksenne Lupapiste-palvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin otamme paperihakemuksia vastaan.

Oikopolut