Kiinteistöinventointi

Närpiön kaupunki on aloittanut hankkeen, jossa selvitetään ja vertaillaan nykyistä kiinteistöjen rakennuskantaa kunnan rakennusrekisteriin, väestötietojärjestelmän rakennusrekisteriin sekä Veroviraston rekisteriin ja tehdään nykytilanteen mukaisia päivityksiä.

Inventointia tehdään tekemällä kausittain käyntejä kiinteistöillä ja käyntien välillä tehdään niistä seurannut hallinnollinen jälkityö.

Kiinteistöinventoinnin yhteydessä tarkastetaan muun muassa rakennuksen sijainti, osoite, rakennusten ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Rakennus voidaan tarvittaessa valokuvata. Inventointityö tehdään vain ulkotiloissa, eli mihinkään rakennukseen ei mennä sisälle. Kiinteistön omistajaan ei oteta yhteyttä ennen inventaariota eikä hänen tarvitse olla läsnä. Mittaajilla on henkilökortti, jonka perusteella kiinteistön omistaja voi olla varma, että käynti koskee inventaariota.