Rakennuslupa

Rakennuslupa tarvitaan muun muassa

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • vanhan rakennuksen laajentamiseen
  • sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten.

Rakennuslupahakemus on toimitettava kaikkine liitteineen viimeistään 3 viikkoa ennen rakennusvalvontajaoston kokousta.

Hae ensisjaisesti lupia sähköisen Lupapiste-palvelun kautta. Jos et pysty käyttämään sähköistä palvelua, voit ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.

Rakennuslupahakemus1 kpl
RH-lomake1 kpl
Iimoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden
nimeämisestä
1 kpl
Työnjohtajanhakemus
(Vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä rakennusluvan myöntämisen jälkeen laskutetaan 50 €)
1 kpl
Omistusoikeusasiapaperit1 kpl
Selvitys jäteveden johtamisesta1 kpl
Rajanaapurien kuuleminen
(rakennustarkastus neuvoo tarvittaessa)
1 kpl
Energiatodistus (asuinrakennukset)1 kpl
Rakennusalan teknikon tai insinöörin laatimat pääpiirustukset
asemapiirustus, pohjapiirustus, leikkaus ja julkisivut
3 kpl

Oikopolut