Graafinen ilme

Graafinen elementti

Närpiön kaupungin toiminta on laaja-alaista ja monille yhteiskunnan kohderyhmille suunnattua. Siksi viestinnässämme on tärkeää, että vastaanottaja tunnistaa lähettäjän. Tämä onnistuu käyttämällä yhtenäistä graafista ilmettä.

Närpiön kaupungin graafinen ohjeisto

Närpiön kaupungin graafiseen ohjeistoon on koottu kaupungin visuaaliseen identiteettiin ja viestintään liittyvät ohjeet. Graafisen ohjeiston tarkoituksena muodostaa kaikkeen viestintään yhtenäinen ilme. Tämä koskee sekä kaupungin sisäistä viestintää että kaupungin ja Närpiön asukkaiden välistä viestintää kuin myös yhteydenpitoa muihin toimijoihin. Yhtenäinen ilme on tärkeä, jotta lähettäjä käy selkeästi ilmi ja viesti välittyy oikein. Ohjeistoon sisältyy logon valintaa, typografiaa ja värejä koskevia ohjeita sekä ohjeet viestinnässä käytettävien kuvien, mainosten ja profiilituotteiden käyttöön. Närpiön kaupunginhallitus ohjaa kaupungin tietotyötä ja kaupungin hallinto-osasto vastaa graafisen ohjeiston noudattamista koskeviin kysymyksiin. 

Graafinen ohjeisto


Logo

Logo on Närpiön kaupungin tärkein visuaalinen tunnusmerkki. Siitä ilmenee, että toiminta tai tieto kuuluu kaupungille. Logon käyttöä koskevien ohjeiden noudattaminen vahvistaa Närpiön kaupungin ja brändimme imagoa. Kaupungin logoa käytetään päivittäisessä viestinnässä ja markkinoinnissa. Närpiön kaupungin logo koostuu kahdesta osasta: graafisesta symbolista sekä siihen kuuluvasta tekstistä Närpes/Närpiö. Nämä elementit muodostavat yhdessä logomme. Logon perustana on kaupungin vaakuna. Katkeamaton viiva symboloi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ja kaupungin vaakunasta tuttu lehden ja sydämen muoto välittää viestin kasvusta ja yritteliäisyydestä. 

Käytä verkossa, näytöillä ja esityksissä – .png .pdf (RGB)
Käytä painotuotteissa ja tulosteissa – .pdf (CMYK)
 


Kaupungin vaakuna

Kaupungin vaakunan käyttö
Närpiön historiallisen kunnanvaakunan on suunnitellut heraldiikko Gustaf von Numers. Vaakunassa on ”Punaisessa kentässä kaateinen, kultainen vesilehvä, jolla on hopeasiivet”. Kaupungin vaakuna on varattu juhlalliseen, viralliseen ja tärkeään edustuskäyttöön ja erityisen pitkäaikaisiin käyttötarkoituksiin. Vaakunaa käytetään esimerkiksi kaupungin virallisissa ja juhlallisissa kutsuissa ja onnittelukorteissa, pitkään säilytettävissä henkilökohtaisissa asiakirjoissa, kuten tutkintotodistuksissa, työtodistuksissa ja koulutodistuksissa, lipuissa ja viireissä sekä rakennusten seinillä. Vaakuna on pääasiassa tarkoitettu kaupungin omaan käyttöön. Muut organisaatiot (yritykset, yhdistykset, yhteisöt jne.) tai yksityishenkilöt voivat tiedustella kaupungin hallinto-osastolta lisäohjeita vaakunan käyttöön. 

Käytä verkossa, näytöillä ja esityksissä – .png .pdf (RGB)
Käytä painotuotteissa ja tulosteissa – .pdf (CMYK)


Värikoodit

Närpiön kaupungin tunnusväri on punainen. Punainen väri on lähtöisin kaupungin vaakunasta. Muut perusvärit ovat musta ja valkoinen. Väripaletti täydentyy vastaväreillä sinisen ja vihreän värimaailmoista. Päävärejä voidaan käyttää teksteissä ja otsikoissa. Huomaa, että joidenkin vastavärien kontrastit eivät riitä valkoisella pohjalla.


Graafinen elementti

Närpiön kaupungin tunnusväri on punainen. Punainen väri on lähtöisin kaupungin vaakunasta. Muut perusvärit ovat musta ja valkoinen. Väripaletti täydentyy vastaväreillä sinisen ja vihreän värimaailmoista. Päävärejä voidaan käyttää teksteissä ja otsikoissa. Huomaa, että joidenkin vastavärien kontrastit eivät riitä valkoisella pohjalla.

Tallenna


Kenen tulee käyttää graafista ohjeistoa?

On tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat graafisen ohjeiston ja noudattavat sitä. Ohjeisto on tehty helpottamaan toimistojen, lehtien, kirjapainojen ja Närpiön kaupungin henkilöstön työtä. Noudattamalla sääntöja ja ohjeistoa takaamme tuotantomme korkean laadun ja mahdollistamme johdonmukaisen ulkoasun ajan kuluessa. Ohjeiston lisäksi tarjolla on Officepakettiin ja Indesigniin liitettäviä malleja, jotka saa käyttöönsä pyytämällä.