Lähikoulu

Perusopetuslain (1998/628) §:n 6 mukaan kaikille oppivelvollisille Suomessa osoitetaan lähikoulu.

Lähikoulun osoittaminen toteutetaan Närpiössä antamalla hallintopäätös jokaisesta oppilaasta.  Päätös lähetetään kotiin oppilaan huoltajille joulukuussa ennen esikoulun alkua sekä keväällä ennen yläkoulun alkua.

Närpiön kaupunki on kunnallisella päätöksellä jakanut kunnan niin sanottuihin oppilaaksiottoalueisiin.  Lähikoulu osoitetaan oppilaaksiottoalueen perusteella.

Huoltajalla on Perusopetuslain §:n 28 nojalla oikeus anoa lapselleen koulunkäyntioikeutta toissijaisessa koulussa.

Närpiön sivistyslautakunta hyväksyy hakemuksen sivistyslautakunnan asettamien valintaperusteiden mukaan. Esimerkiksi ilmaista koulukuljetusta ei myönnetä, jos käy koulua toissijaisessa koulussa Perusopetuslain §:n 32 mukaan.

Hakemuslomakkeet alla, hakemus toimitetaan sivistystoimistoon.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628