Vaalit

Vaalit-logo

Vaalit ovat demokratian perusta. Suomessa tämä toteutuu edustuksellisella demokratialla, jossa kansalaiset yleisissä vaaleissa äänestämällä valitsevat valtakunnan presidentin sekä poliittiset päättäjät, jotka edustavat kansalaisia eduskunnassa, Euroopan parlamentissa, hyvinvointialueessa sekä kunnallisissa toimielimissä. Määritelmä ”yleiset vaalit” tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • alue- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja
  • Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

  • neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä
  • neuvoa-antavia hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä

Lisätietoa vaaleista ja äänestämisestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.