Val

Val-logo

Val är grunden till demokrati. I Finland förverkligas detta genom representativ demokrati, där medborgarna genom att rösta i allmänna val väljer rikets president och de politiska beslutsfattare som ska representera medborgarna i riksdagen, Europaparlamentet, välfärdsområdet och i kommunala organ. Med ”allmänna val” menas att rösträtten vid val är allmän, det vill säga att alla som uppfyller vissa lagstadgade förutsättningar har rätt att rösta i val.

I Finland förrättas följande allmänna val:

  • riksdagsval vart fjärde år
  • välfärdsområdesval och kommunalval vart fjärde år
  • presidentval vart sjätte år
  • Europaparlamentsval vart fjärde år

Förutom val kan det även ordnas följande rådgivande omröstningar:

  • rådgivande statliga omröstningar
  • rådgivande regionala omröstningar
  • rådgivande kommunala omröstningar

Mer information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.