Närpes skolmusikkår

Närpes skolmusikkår på tomatkarnevalen 2022

Grundad 1958
Hemsida www.nsk.fi

Närpes skolmusikkår är en av Finlands mest kända musikkårer och har haft stor betydelse för blåsmusikens utveckling i vårt land. Närpes Skolmusikkår är ett begrepp i Svenskfinland och är känd långt över landets gränser.

Närpes Skolmusikkår har gjort en lång rad turnéer i Europa och konserterat i Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Tyskland, Österrike, Liechtenstien, Italien, Schweiz, Frankrike, Spanien, Holland, Belgien, England och även i USA.

Hundratals unga musikanter och drillflickor har genom åren varit med om många evenemang, konserter, turnéer, skivinpelningar och shower. Idag finns ca 140 ungdomar med i musikkåren och 35 drillflickor, som har en vital och livskraftig verksamhet med tryggad återväxt och stabil organisation.

Närpes skolmusikkår är det enda i Finland som har seriöst engagemang för drillor. Benny Ojala är fulltidsanställd av Närpes stad som musikledare. Hans huvudsakliga arbetsuppgift är att leda Närpes Skolmusikkår musikaliskt och administrativt.