Närpes Fjärrvärme

Närpes fjärrvärme logo

Aktiebolaget Närpes Fjärrvärme Ab – Närpiön Kaukolämpö Oy grundades 2006 och ägs till 93 % av Närpes stad och till 7 % av Ab Närko Oy.  Närpes Fjärrvärme Ab värmer upp en total volym om 1 277 770 m3 vilket gör att bolaget producerar och säljer mellan 27 000 – 30 000 MWh/år. Kunderna och värmecentralerna befinner sig huvudsakligen i centrumområdet. Mera info om bolagets verksamhet samt kontaktuppgifter finns på Närpes Fjärrvärmes hemsida.