Jourer

Fastighetsjour

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande morgon kl. 7.00.
Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 7.00.

Fastighetsjour Norr (Yttermark till Pörtom) tfn 0406842460
Fastighetsjour Söder ( Bostället, simhallen och österut) tfn 0408419067
Fastighetsjour HVC ( Närpes servicecenter och västerut) tfn 0401600941


Felanmälan

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt. Det här gäller felanmälan, frågor och synpunkter som rör exempelvis gator, vägar, belysning, parker, anläggningar med mera.

Du kan också med hjälp av en nedladdningsbar applikation till din smarttelefon anmäla fel.
När du gör en felanmälan kan du fylla i din e-postadress så får du löpande uppföljning på hur felet åtgärdas.

Gör felanmälan här

Du kan också ringa:
Närpes stad (växeln)
Tel: +358 (0)6 224 9111
E-post: staden@narpes.fi


Socialjour 

Brådskande socialservice kan behövas

1) vid barnskydd, te.x om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg pga vårdarens oförmåga att ta hand om barnet eller om barnet/den unga själva förorsakar nödsituationer.

2) vid familjekriser

3) för brådskande situationer i vardagen

4) hjälp vid kriser

5) handräckning och konsultation

Socialjourens telefonnummer: 06-325 2347 eller 112


Veterinärjour

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.

Jourtelefon 0600 399 199.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,53€/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,55 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).