Kontakta Närpes stad

Närpes stadshus

Har du frågor till staden? Vill du göra en felanmälan? Har du förslag på förbättringar? Kanske vill du uppmärksamma något som är bra? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om vår verksamhet.

Så här kan du kontakta Närpes stad

Det finns många sätt att kontakta Närpes stad och du är välkommen att kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver din fråga eller ditt ärende. Lämna gärna dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig.

Servicepunkten svarar på dina frågor

I Närpes stads servicepunkt finns stadshusets reception och stadens telefonväxel. Servicepunkten är din ingång till vägledning och information om stadens tjänster. Oavsett hur eller i vilken fråga du kontaktar Närpes stad så är det vår servicepunkt som tar hand om ditt ärende. Vi svarar på dina frågor eller vägleder dig till rätt person eller verksamhet. 

Öppettider

Måndag till fredag klockan 08:00-15:45. Lunchstängt klockan 11.15-12.15.

Skriv till oss via e-post

staden@narpes.fi

Vill du skicka e-post till en specifik person inom Närpes stad gör du det enligt fornamn.efternamn@narpes.fi

Skriv till oss via webbformulär

webbformulär på narpes.fi

Skicka skyddat e-postmeddelande

Om ditt ärende är av känslig natur och innehåller vårduppgifter eller dylikt skall du alltid i första hand använda dig av stadens säkra e-post. Den hittar du här.

Skicka meddelande via Suomi.fi

Suomi.fi-meddelanden är ett säkert sätt att kommunicera med Närpes stad. Logga in på din egen användarprofil här.

Ring till oss

Du är välkommen att ringa oss på +358 (0)6 22 49 111 (06 2249 111)

Kontaktregistret

Du hittar telefonnummer och kontaktuppgifter till stadens enheter och medarbetare via kontaktregistret här.

Skicka post

Närpes stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Kontakta oss via sociala medier

Närpes stads officiella Facebook-sida
Närpes stads officiella Instagram-sida
Närpes stads officiella LinkedIn-sida
Närpes stads officiella Youtube-sida

Kultur, fritid och unga:

Fritidsavdelningens Facebook-sida
Simhallens Facebook-sida
Skolmusikkårens Facebook-sida
Skolmusikkårens Instagram-sida
Vuxeninstitutets Facebook-sida
Vuxeninstitutets Instagram-sida
Stadsbibliotekets Facebook-sida
Stadsbibliotekets Instagram-sida
Musikinstitutet Legato Facebook-sida
Musikinstitutet Legatos Instagram-sida

Småbarnspedagogik och utbildning:

Bildningens Facebook-sida
Närpes gymnasiums Facebook-sida
Närpes högstadieskolas Instagram-sida

Turism:

Visit Närpes Facebook-sida
Visit Närpes Instagram-sida

Övrigt:

Ungdomsfullmäktiges Instagram-sida

Fakturor till Närpes stad

Närpes stad tar emot ett stort antal leverantörsfakturor och merparten av dessa är elektroniska fakturor. På fakturan ska du alltid ange en obligatorisk referenskod. Referenskoden får du av beställaren.

Närpes stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes
FO-nummer 0181367-9

E-faktureringsadress:     

Adress: 003701813679
Operatör: ITELFIHH

Om nätfaktura inte kan skickas, ber vi er sända per e-post till inkopsfakturor@narpes.fi

Lämna synpunkt, klagomål eller felanmälan

Det är viktigt för oss att få reda på vad du tycker om stadens olika verksamheter. När du talar om vad du tycker hjälper du oss att bli bättre. 
Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt. 

Allmän synpunkt, klagomål eller felanmälan

Felanmälan gällande exempelvis gator, vägar, belysning, parker, anläggningar med mera

Delta och påverka

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till staden. Kommuninvånarinitiativ kan också skickas till adressen staden@narpes.fi eller per post till nedanstående adress. Markera kuvertet med ”Kommuninvånarinitiativ”.

Närpes stad
Förvaltningsavdelningen
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Hantering av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar i din kontakt med staden registreras och används i syfte att hantera ditt ärende. Läs mer om behandling av personuppgifter.
Handlingar som lämnas till oss blir allmänna handlingar och till stor del arkiveras de i enlighet med arkivlagen.