Kontaktregister

 • Alvina
  Intensifierat serviceboende
  Äldreomsorg
  050-4099365
 • Anna Pått
  Enhetsledare Alvina
  Äldreomsorg
  0401600707
 • Ansvarig skötare för kompletterande tjänster
  lab, röntgen, rehab, centrallager, Botnia
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746050
 • Antfolk Carina
  Enhetsledare Solbacken
  Äldreomsorg
  040-6746084
 • Antfolk Carola
  Ansvarig Hälsovårdare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-1600943
 • Asplund Mona
  Kanslist
  Social- och familjetjänster
  040-1600602
 • Avdelningsskötare
  Öppen sjukvård
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  Akuten, läkar-vårdarmottagning, sekreterare
  040 845 8963
 • Avdelningsskötare
  Bäddavdelningen
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-1676276
 • Benny Ojala
  Musikledare
  Kultur, fritid och unga
  0405294488
 • Björknäs Jimmy
  IT-Administratör
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  044-3430454
 • Blomqvist Markus
  Sysselsättningskoordinator
  Social- och familjetjänster
  040-1600758
 • Bonde Monica
  Vik. familjearbetare
  Social- och familjetjänster
  040-1600638
 • Bostället
  Serviceboende, seniorboende
  Äldreomsorg
  040-1263525
 • Britt-Louise Groos
  Närpes servicecenter matservice, bespisningschef
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-1263501
 • Brådd Jenni
  Kanslist
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746043
 • Bäcklund Joakim
  Ledande skötare Hvc
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  050-4210474
 • Bäckström Niclas
  Datasupport
  Social- och familjetjänster
  040-1600684
 • Bäckvik-Manngård, Patricia
  Biblioteksfunktionär
  Kultur, fritid och unga
  040-1600631
 • Bärdén Kristine
  Biblioteksfunktionär
  Kultur, fritid och unga
  040-1600630
 • Carita Gull
  Mosebacke, bespisningschef
  Boende, teknik och miljö
  040-1600647
 • Centrallager
  Närpes Hälsovårdscentral
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746011
 • Ebbols Isabella
  Socialarbetare, HVC
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  050-3502023
 • Efraim
  Serviceboende
  Äldreomsorg
  040-8281791
 • Enqvist Ann-Katrin
  Ungdomssekreterare
  Kultur, fritid och unga
  040-1600641
 • Eriksson Jim
  Vård- och omsorgsdirektör
  Staden och förvaltningen
  040-8395790
 • Forsman Gun
  Ordförande för Äldrerådet
  Äldreomsorg
  040 8255476
 • Frida
  Åldringshem
  Äldreomsorg
  040-8293048
 • Grahn Edd
  Teknisk direktör
  Boende, teknik och miljö
  0500-560851
 • Groop Lilli
  Servicekoordinator
  Äldreomsorg
  050- 3454947
 • Groop Patrik
  Byggnadsinspektör
  Boende, teknik och miljö
  0400-167228
 • Grönberg Maj-Britt
  Kosthållschef
  Boende, teknik och miljö
  040-1600929
 • Guldén Mikaela
  Teamledare Pörtom seniorboende
  Äldreomsorg
  040-1600696
 • Haka Malin
  Planläggningsingenjör
  Boende, teknik och miljö
  040-1600931
 • Haka Ulrika
  Tandläkare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249650
 • Hall Hans
  Fastighetsingenjör
  Boende, teknik och miljö
  0400-293934
 • Harf Harriet
  Hälsovårdare, seniorrådgivningen
  Äldreomsorg
  040-16 00 623
 • Hautaoja Ida
  Idrottssekreterare
  Kultur, fritid och unga
  040-1600754
 • Hemsjukvård Jour
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-53 82 614
 • Holmlund Helena
  Personalchef
  Staden och förvaltningen
  040-1600619
 • HVC Sjukhus
  Bäddavdelning
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249710
 • Häggblom Ann-Christin
  Barnomsorgschef
  Småbarnspedagogik och utbildning
  050-4403562
 • Häggblom Björn
  Förvaltningsdirektör
  Staden och förvaltningen
  050-5470951
 • Hägglund Carola
  tf enhetsledare hemvården norra
  Äldreomsorg
  040-16 00 625
 • Hällbacka Carina
  Pörtehemmet matservice, bespisningschef
  Äldreomsorg
  040-1600636
 • Hälsovårdscentralens växel
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06)2249511
 • Infektionsskötare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  telefontid må-fr 12:30-13:00 ringbud må-fr 11:00-13:30
  06-2249633
 • Ingves Stig-Erik
  Vägmästare
  Boende, teknik och miljö
  0400-368206
 • Ivars Kerstin
  Enhetsledare södra hemvården
  Äldreomsorg
  040-1600753
 • Juslin Pia
  Kanslist på bildningsavdelningen
  Småbarnspedagogik och utbildning
  040-1600621
 • Klockars-Ek Christina
  Alvina matservice, bespisningschef
  Äldreomsorg
  040-1600934
 • Kraft Anne-Maj
  Tandläkare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249650
 • Källberg Åsa
  Socialarbetare
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  06-2249111
 • Laaksonen Jenny
  Minnesskötare, K5
  Äldreomsorg
  040-5523730
 • Laboratoriet
  Närpes Hälsovårdscentral
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746036
 • Liljedal Mikaela
  Förvaltningssekreterare
  Staden och förvaltningen
  040-6581966
 • Lindén Yvonne
  Familjeomsorgschef
  Social- och familjetjänster
  040-8267257
 • Lindqvist Hans-Erik
  Stadsdirektör
  Staden och förvaltningen
  050-5811760
 • Lindström Ann-Katrin
  Rehabiliteringshandledare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  050-4099363
 • Lundmark Lars-Erik
  Servicechef
  Boende, teknik och miljö
  040-8276179
 • Lönnvik Maria
  Lönebokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600610
 • Maars Kristina
  Socialarbetare / handikappservice / patientombudsman
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 9.30-10.30 må-fre
  040-1600950
 • Maris Carina
  Kanslist
  Boende, teknik och miljö
  040-1600627
 • Nordström Marina
  Ekonomichef
  Staden och förvaltningen
  040-1600633
 • Nordström Mia
  Biblioteksfunktionär
  Kultur, fritid och unga
  040-1600634
 • Nordström Sune
  ADB-sektoransvarig
  Staden och förvaltningen
  050-4099369
 • Norras Carina
  Kanslist
  Boende, teknik och miljö
  040-1600942
 • Norrgård Katarina
  Socialombudsman
  Social- och familjetjänster
  040-5079303
 • Nyman Gun-Lis
  Biblioteksfunktionär
  Kultur, fritid och unga
  040-1600606
 • Närpes Hälsovårdscentral (växeln)
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249 511
 • Närpes Hälsovårdscentral (växeln)
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249 511
 • Närpes stadshus, växel
  Staden och förvaltningen
  Öppethållningstider: mån - fre 08.00 - 15.45
  +358 (0)6-2249111
 • Patric Forrström
  Fastighetsskötare
  Boende, teknik och miljö
  0400953954
 • Perus Nina
  Huvudlönebokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600635
 • Pörtehemmet
  Intensifierat serviceboende
  Äldreomsorg
  050-3064936
 • Pörtom hemsjukvård
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040 - 84 58 961
 • Pörtom hälsostation
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746073
 • Pörtom seniorboende
  Äldreomsorg
  040-16 00 696
 • Qvisén Kent-Ole
  Ekonomidirektör
  Staden och förvaltningen
  040-8357615
 • Rajkovic Valentina
  Fysioterapeut i äldreomsorgen
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-16 00 752
 • Rehabiliteringen
  Närpes Hälsovårdscentral
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746017
 • Roos Inga
  Kanslist
  Staden och förvaltningen
  040-1600637
 • Rosendahl Malin
  Vik.socialarbetare
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Rosenholm Guy
  Enhetsledare Villa Rosa
  Äldreomsorg
  040-6632966
 • Rönnholm Britt-Marie
  Teamledare Solgärdet
  Äldreomsorg
  0500-921408
 • Röntgen
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746048
 • Sandberg Anna-Lena
  Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Småbarnspedagogik och utbildning
  040-1600616
 • Sandvik Annastina
  IT-Huvudadministratör
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  0400-536192
 • Silfversten Johan
  Markanvändningsingenjör
  Boende, teknik och miljö
  040-6503 376
 • Simhallen
  Kultur, fritid och unga
  040-1600698
 • Simövervakare
  Kultur, fritid och unga
  ,
  040-7205893
 • Sjöberg Ulla
  Bokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600639
 • Sjögren Pia
  Löneräknare/kanslist på bildningsavdelningen
  Småbarnspedagogik och utbildning
  040-1600640
 • Skog Maria
  familjearbetare
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Snickars Björn
  Ledande byggnadsinspektör
  Boende, teknik och miljö
  040-1600629
 • Snickars Åsa
  Bildningsdirektör
  Småbarnspedagogik och utbildning
  050-4440768
 • Socialarbetare
  Social- och familjetjänster
  Kontakt via stadens växel kl 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Solbacken
  Demenshem
  Äldreomsorg
  050-3304939
 • Solgärdet
  Äldreomsorg
  0500-921408
 • Stenback Marit
  Bokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600682
 • Stenholm Josefin ansvarig handledare
  Bäckvägens service-enhet
  Äldreomsorg
  040-1600620
 • Stenman Ann-Christine
  Bokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600663
 • Stenmark Ann-Louise
  Kanslist
  Boende, teknik och miljö
  040-1600664
 • Stoor Sofia
  Enhetsledare Pörtehemmet
  Äldreomsorg
 • Storsved Yngve
  Lantmäteritekniker
  Boende, teknik och miljö
  050-4440762
 • Strömbäck Victor
  Kultursekreterare
  Kultur, fritid och unga
  040-5690901
 • Sundman Jenny
  Kanslist
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-6746057
 • Sundström Doris
  Enhetsledare Efraim
  Äldreomsorg
  040-5846835
 • Susanne Söderback
  Diabetesskötare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  Telefontid må-to 13:30-14:00
  06-2249635, 040-6746012
 • Södersved-Bäck Johanna
  Söff matservice, arbetsledare-kock
  Småbarnspedagogik och utbildning
  050-5507952
 • Tandläkarmottagning HVC
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00
  (06) 2249650
 • Tandläkarmottagning Mosebacke
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  Tidsbeställning vardagar 8:00-10:00
  (06) 2249650
 • Teir Carina
  Huvudbokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600666
 • Töjby hälsostation
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040-67 46 078
 • Udd Magdalena
  Biblioteksdirektör
  Kultur, fritid och unga
  040-1600667
 • Uppgård Anne
  Kanslist
  Social- och familjetjänster
  040-1600668
 • Vehkoja Sonja
  Städarbetsledare
  Boende, teknik och miljö
  040 1677842
 • Vide Helena
  Lönebokförare
  Staden och förvaltningen
  040-1600628
 • Villa Rosa
  Äldreomsorg
  040-6746081
 • Wadén Anna
  Vik. Äldreomsorgschef
  Äldreomsorg
  050-4440770
 • Westberg Carina
  Socialarbetare
  Social- och familjetjänster
  Telefontid 09.30 - 10.30
  06-2249111
 • Westerback Harry
  Biblioteksfunktionär-bokbusschaufför
  Kultur, fritid och unga
  0400-362398
 • Westling Jens
  Dataskyddsombud / Webbkoordinator
  Staden och förvaltningen
  040-6817567
 • Wideroos Ann-Britt
  Enhetsledare Frida
  Äldreomsorg
  040-6746015
 • Wilson Christine
  Kanslist/Växeltelefonist
  Staden och förvaltningen
  06-2249111
 • Wirén Annika
  Ekonomichef
  Småbarnspedagogik och utbildning
  040-1600603
 • Wägar Marcus
  Tandläkare
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  (06) 2249650
 • Yritystalo Dynamo
  Boende, teknik och miljö
  Öppet: måndag-fredag kl. 8-16
  06-2243620
 • Östberg Christoffer
  Byggnadsinspektör
  Boende, teknik och miljö
  040-6636043
 • Österberg Sofia
  Biblioteksfunktionär
  Kultur, fritid och unga
  040-1600672
 • Övermark hälsostation
  Hälso- och sjukvårdstjänster
  040 - 67 46 075