Ansökan om dagvårdsplats

Man med laptop i famnen. På skärmen finns en registreringssida

Ansökningar kan lämnas in året om.
Ansökan om dagvårdsplats skall lämnas in senast 4 månader innan önskad vård skall börja.
Om behovet av dagvård inte kan förutses och behovet att snabbt få en vårdplats beror på att föräldrarna/föräldern har fått arbete, börjat studera , skall ansökan lämnas in så snabbt som möjligt, dock minst två veckor innan vården skall börja.

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

Välj daghem eller familjedagvård som verksamhetsform. Du kan också ange ett andrahandsalternativ om du vill. I ansökan ska du fylla i servicebehovet och vilket datum ditt barn börjar i småbarnspedagogiken.

I mån av möjlighet erbjuds platsen på basis av familjens förstahandsval.

Din ansökan om plats inom småbarnspedagogiken är i kraft i ett år.

Svar på frågor om lediga dagvårdsplatser inom familjedagvården och daghemmen samt beviljan av dagvårdsplatser ges av chefen för småbarnspedagogik.