Integrationsarbete i Närpes stad

Med integration avses den interaktiva utvecklingen mellan invandraren och samhället med syftet att ge invandraren kännedom och färdigheter som är väsentliga i samhället och yrkeslivet samtidigt som man stöder möjligheten för invandraren att upprätthålla sitt eget modersmål och sin egen kultur.

Personalen inom Närpes stad, som arbetar med integrationsfrågor, arbetar helhetsinriktat med frågor som berör invandring, oberoende av vad orsaken till invandringen är. Integrationsarbetet sker genom samordnande av samarbete med kommunens verksamheter, tredje sektorn, arbets- och näringsbyrån samt andra lokala och regionala aktörer. Syftet med kommunens integrationstjänster är att alla invandrare erbjuds möjligheten till delaktighet i samhället.

Du kan exempelvis få:

  • information om vilka tjänster som Närpes stad erbjuder
  • inledande kartläggning
  • hjälp med att hitta olika språkkurser och utbildningar
  • tips om olika fritidsaktiviteter för såväl barn som vuxna
  • kännedom om det finländska samhället
  • information om vilken service olika myndigheter erbjuder (polisen, TE-byrån, Fpa, Magistraten, skattebyrån, Migrationsverket)
  • hjälp med att fylla i blanketter
  • information om organisations- och projektverksamhet

Inom Närpes stad arbetar följande personer med integration;

Jennifer Ståhlgård, integrationssamordnare (samordning av integrationsärenden)
Aida Simidzija, Welcome office handledare (handledning)
Thuy Luu, integrationshandledare (handledning)
Mai Nguyen, översättare/tolk (översättning, tolkning inom bildningen)
Jannike Granholm, servicerådgivare (inledande kartläggning, integrationsplan)