Stadsfullmäktige

En ordförandeklubba på ett bord

Stadsfullmäktige i Närpes 2021-2025

Stadsfullmäktiges föredragningslistor publiceras ca en vecka före utsatt mötestdatum. Föredragningslistorna finns på denna sida.
Fullmäktiges och styrelsens protokoll publiceras här.

Till stadsfullmäktige väljs genom allmänna val 35 fullmäktige för en period om fyra år. Den politiska sammansättningen är för närvarande 33 medlemmar från SFP, 2 från SDP

Stadsfullmäktiges presidium 2023-2025
Ordförande Johanna Borg (SFP)
I viceordf. Anders Norrback (SFP)
II viceordf. Karl-Gustav Svedjebäck (SFP)
III viceordf. Marianne Nyqvist-Mannsén (SFP)
IV viceordf. Peter Sjökvist (SDP)

Antfolk Jennifer (SFP)
Arnautovic´Emina (SFP)
Dahlbo Daniel (SFP)
Ehlers Laura (SFP)
Gjäls Göran (SFP)
Granlund Gun (SFP)
Guldén Mårten (SFP)
Högback Kenneth (SFP)
Jerkku Sven (SFP)
Le Huyen Ly (SFP)
Lindqvist Hans-Erik (SFP)
Nguyen Nhu Anh (SFP)
Norrback Daniel (SFP)
Pellfolk Linda (SFP)
Perjus Tommy (SFP)
Rönnholm Pia (SDP)
Simons Stig (SFP)
Sjöström Roberth (SFP)
Smith Johanna (SFP)
Sten Johan (SFP)
Sten Nicole (SFP)
Strand Linnea (SFP)
Strandberg Sebastian (SFP)
Svedman Elin (SFP)
Viklund Matts-Erik (SFP)
Vikstrand Magnus (SFP)
Vikstrand Victoria (SFP)
Wenman Anders (SFP)
Wilson Roy (SFP)
Åbacka Susanna (SFP)