Motionskampanjen I form för livet

I fom för livet postlåda

Nästa motionskampanj ”I form för livet” ordnas 22.4-25.8.2024.

Den årliga återkommande motionskampanjen I Form För Livet startar i slutet av april och sträcker sig till slutet av augusti. Vid kampanjens slut räknas motionshäftenas prestationer ihop byavis samt det totala antalet. Kampanjen är tidsmässigt lika lång varje år. På det sättet är det intressant att jämföra hur resultaten utvecklats. Bland alla som deltar utlottas en cykel.

Motionskampanjen utökas säsongen 2024 med parallell digital kampanj.
I den digitala kampanjen kan du delta genom att registrera din gång/löp/cyklingsaktivitet i en motionsapp, t.ex. appen SportsTracker. Denna aktivitet kan utföras och registreras även där motionslådor inte finns utplacerade. Kampanjen genomförs under samma tid som den traditionella kampanjen, nämligen 22.4-25.8.2024. De som deltar i den digitala kampanjen är också med i utlottningen av cykeln.

Hur kan man delta ?

Postlådskampanjen

Man deltar i postlådskampanjen genom att göra en anteckning ett häftet som hittas i motionslådorna. Motionslådorna kännetecknas med I Form För Livet- klistermärke. Kampanjen är öppen för alla att delta, inga specifika prestationskrav finns. En prestation per dag får antecknas.

Karta över motionspostlådornas placeringar

Digitala kampanjen

I den digitala kampanjen kan du delta genom att registrera din gång/löp/cyklingsaktivitet i en motionsapp, t.ex. appen SportsTracker. Denna aktivitet kan utföras och registreras även där motionslådor inte finns utplacerade. Kampanjen genomförs under samma tid som den traditionella kampanjen, nämligen 22.4-25.8.2024.

När kampanjtiden är slut redovisar du din prestation genom att ta skärmklipp (screenshot) av appens månadsregistrering för de tre månaderna. Bilderna, kontaktuppgifter (namn adress och postnummer) sänds via epost till idrottsansvariga Ida Hautaoja (förnamn.efternamn@narpes.fi) senast 31.8.24. I insänt epostmeddelande får man samtidigt gärna ge feedback på möjligheten att delta digitalt i kampanjen samt delge förbättringsförslag inför kommande kampanjer.

Resultat för motionskampanjen 2023

Motionskampanj ”I form för livet” som pågick 24.4-27.8.2023 samlades totalt 31 905 prestationer.
Tyvärr händer det sig under kampanjens gång att häften inte får vara ifred. I år har häften försvunnit ovanligt många gånger från motionslådorna i Rangsby vilket medför att endast prestationer som noterats i de häften som hittats har tagits med i beräkningen. Detta påverkar kampanjens resultat.

Motionsprestationer i kampanjen;
Pörtom 8905 st
Norrnäs 1278 st
Töjby 3816 st
Rangsby 346 st
Yttermark 4224 st
Nämpnäs 927 st
Kalax,Tjärlax 876 st
Övermark 2654 st
Böle 1057st
Finby 2691 st
Pjelax 471 st
Näsby 2901 st
Kåtnäs 1759 st
Totalt: 31 905 (2022: 34 157)


Vinnare av cykeln (märke: Monark): Jan-Ole Backlund, Norrnäs

Tack till alla som deltagit och grattis till vinnaren av cykeln!

I form för livet sedan 1995

I Form För Livet startade år 1995 som en del av en nationell kampanj där man ville aktivera stillasittande vuxna och få dem att röra på sig. Tidigare fanns det en del motionslådor och ordnades motionsevenemang såsom kommunlunken men i och med denna kampanj sattes fler motionslådor ut och det hela blev mera strukturerat. Kampanjen har haft ungefär samma form sedan starten men en del lådor har flyttats eller tagits bort  och vissa lådor har bytts ut då de blivit för dåliga.