Motionskampanjen I form för livet

I fom för livet postlåda

Nästa motionskampanj ”I form för livet” ordnas 24.4-27.8.2023.

Den årliga återkommande motionskampanjen I Form För Livet startar i mitten av april och sträcker sig till mitten av augusti. Vid kampanjens slut räknas motionshäftenas prestationer ihop byavis samt det totala antalet. Kampanjen är tidsmässigt lika lång varje år. På det sättet är det intressant att jämföra hur resultaten utvecklats. Bland alla som deltar utlottas en cykel.

Hur kan man delta ?

Man deltar i motionskampanjen genom att göra en anteckning ett häftet som hittas i motionslådorna. Motionslådorna kännetecknas med I Form För Livet- klistermärke. Kampanjen är öppen för alla att delta, inga specifika prestationskrav finns. En prestation per dag får antecknas.

Karta över motionspostlådornas placeringar

Motionskampanj ”I form för livet” som pågick 11.4 – 14.8.2022 samlades totalt 34 157 motionsprestationer enligt följande:
Pörtom 6 316 st
Norrnäs 1 381 st
Töjby 3 134 st
Rangsby 1 644 st
Yttermark 5 168 st
Nämpnäs 1 242 st
Kalax,Tjärlax 1 846 st
Övermark 3 217 st
Böle 1 327st
Finby 2 601 st
Pjelax 1 030 st
Näsby 3 920 st
Kåtnäs 1 313 st
Totalt: 34 157 (2021: 35 268)
Cykeln vanns av Gunvor Ahlmark, Pörtom

Tack till alla som deltagit och grattis till vinnaren av cykeln!

I form för livet sedan 1995

I Form För Livet startade år 1995 som en del av en nationell kampanj där man ville aktivera stillasittande vuxna och få dem att röra på sig. Tidigare fanns det en del motionslådor och ordnades motionsevenemang såsom kommunlunken men i och med denna kampanj sattes fler motionslådor ut och det hela blev mera strukturerat. Kampanjen har haft ungefär samma form sedan starten men en del lådor har flyttats eller tagits bort  och vissa lådor har bytts ut då de blivit för dåliga.