Detaljplaner

Flygbild av Närpes stad i solnedgången

Kommunen ansvarar för att planera hur markområden ska användas genom att upprätta olika planer och områdesbestämmelser. Detaljplaner utarbetas så att det skapas förutsättningar för en hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö, för regional tillgång till service och för reglering av trafiken. Detaljplaner utarbetas av kommunen och godkänns av stadsfullmäktige.