Anmälan till förskolan

Föräldrar och barn vid ett bord

I augusti det år ditt barn fyller 6 år skall hen börja i förskolan. Förskolan är obligatorisk. Alla som skall börja i förskolan bör anmäla sig. Detta sker elektroniskt via plattformen Wilma.

Inskrivning av de elever som skall börja i förskolan hösten 2024 (barn födda 2018) sker i januari 2024 29.1-2.2.2024.

Mera information om inskrivningen, steg-för-steg-anvisningar för inskrivningen samt anhållan om sekundärskola finns som bilaga.