Kommuninfo och dokument

Bild av klubba och böcker

Här hittar du fakta om stadens historia, hur stadens verksamhet är organiserad idag och hur stadens strategier ser ut. Du kan på förhand ta del av de ärenden som ska behandlas i stadens organ genom att ta del av informationen i föredragningslistor. Du kan också ta del av de beslut som fattats i staden via beslutsprotokoll och kungörelser.