Skicka skyddad e-post till Närpes stad

Ett grått tangentbord. En knapp är röd och har en symbol i form av ett lås.

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till Närpes stad via stadens tjänst för skyddad e-post (https://securemail.narpes.fi/).
Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda. Du kan skicka till vilken mottagare som helst i stadens organisation. (fornamn.efternamn@narpes.fi)

Om skyddad e-post skickas till stadens officiella e-postadress (staden@narpes.fi), ska det i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Skicka skyddad e-post via följande länk: https://securemail.narpes.fi/

För mer information eller frågor kring skyddad e-post eller dataskydd kan ni vända er till stadens dataskyddsombud.