Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Ett klassrum med elever, i vilket ett barn sträcker upp sin hand
OrdinarieErsättare
Ordförande Ehlers Laura (SFP)Hällbacka Peter
Viceordförande Marianne Nyqvist-Mannsén (SFP)Kulasic Senka
Antfolk Jennifer (SFP)Sjölund Johanna
Dahlbo Daniel (SFP)Lassas Lena (SFP)
Guldén Mårten (SFP)Edström-Simons Thomas
Kentala Riitta (SFP)Wickman Anders
Nylund Johannes (SFP)Nordmyr Joakim
Rönnlund-Nygård Anette (SFP)Wesander Tony
Strand Mathias (SFP)Hannus Jonas
Åbacka Susanna (SFPKakkuri Beattrice
Ruths Peter (SDP)Rönnholm Jenny
Granlund Gun (Stadsstyrelsens representant)