Staden och förvaltningen

Närpes stadshus

Här kan du läsa om hur stadens ledning är organiserad och hur ansvar och uppgifter är fördelade. På sidorna kan du också ta reda på fakta om Närpes, se stadens kontaktuppgifter och bekanta dig med olika dokument.